Audyt i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych

Audyt i przeglądy sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych

 

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje badanie i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z:

  • ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)