Kontakt

Kontakt

Akandi Sp. z o.o.

Biuro rachunkowe - Audyt - Doradztwo podatkowe

ul. Puławska 14 lokal nr 9,
02-512 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3605
Rejestracja spółki: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 12.04.2010 r.
KRS: 0000353269
NIP: 7010229423
Regon: 142391909
 

Biuro w Warszawie 

ul. Puławska 14 lokal nr 9,
02-512 Warszawa
biuro@akandi.pl 
tel./fax: +48 22 401 12 87
tel. +48 663 663 639