W naszej ofercie

W naszej ofercie

< POWRÓT

Biuro rachunkowe

Rachunkowość grup kapitałowych

Audyt

biuro rachunkowe jelenia góra rachunkowość dla grup kapitałowych audyt

Narzędziem wykorzystywanym przez nas w świadczeniu profesjonalnych usług finansowo-księgowych są nowoczesne aplikacje informatyczne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dla potrzeb rachunkowości zarządczej.

Sprawozdawczość finansowa jest obszarem szczególnego zainteresowania właścicieli/akcjonariuszy i rynku kapitałowego z uwagi na wartość informacyjną o wynikach finansowych i sytuacji majątkowej spółek/grup kapitałowych. 

Nadrzędną dla nas wartością jest niezależność, etyka zawodowa oraz rzetelność i profesjonalizm w świadczeniu usług rewizji finansowej.

Za cel naszych działań przyjęliśmy pełną zgodność z powszechnie akceptowanymi Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.