Polityka jakości

Polityka jakości

Akandi Sp. z o.o. stosuje system wewnętrznej kontroli jakości zatwierdzony przez Zarząd w postaci dokumentu o nazwie „Instrukcja kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Akandi Sp. z o.o.”.
Procedury obowiązują zarówno pracowników Spółki, jak i wszystkie osoby współpracujące ze Spółką w jakiejkolwiek formie w zakresie wykonywania usług badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających.

Procedury kontroli jakości kładą szczególny nacisk na przestrzeganie postanowień wynikających z Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości MSKJ 1 i uchwały nr 1378/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Procedury regulują następujące kwestie:

  • odpowiedzialność kierownictwa za jakość w firmie,
  • stosowne wymogi etyczne,
  • podejmowanie i kontynuacja współpracy z klientem oraz akceptacja konkretnych zleceń,
  • zasoby ludzkie,
  • realizacja zlecenia,
  • nadzorowanie,
  • dokumentacja.

Wewnętrzny system kontroli jakości monitoruje:

  • jakość realizacji zlecenia audytorskiego,
  • niezależność.