Audyt

Audyt

< POWRÓT

Wstępne informacje


Nadrzędną dla nas wartością jest niezależność, etyka zawodowa oraz rzetelność i profesjonalizm w świadczeniu usług rewizji finansowej.

Za cel naszych działań przyjęliśmy pełną zgodność z powszechnie akceptowanymi Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.
 

Wartość dodana audytu

W trakcie realizacji usługi audytu nasza praca nie ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego i wydania opinii.
Przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności chętnie służymy radą w zakresie występujących u klienta problemów związanych z prawem bilansowym i prawem podatkowym. Bardzo duże znaczenie przywiązujemy do przekazania w liście do Zarządu wskazówek i rekomendacji w zakresie zauważonych przez nas słabości w obszarze funkcjonowania systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o wypełnienie karty klienta (pobierz w formacie.doc).
Wypełniany formularz prosimy przesłać na adres e-mali: biuro@akandi.pl