Kontakt

Kontakt

Akandi Sp. z o.o.

Biuro rachunkowe - Doradztwo podatkowe

ul. Marszałkowska nr 115, lok. 327
00-102 Warszawa
Rejestracja spółki: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 12.04.2010 r.
KRS: 0000353269
NIP: 7010229423
Regon: 142391909
 

Biuro w Warszawie 

ul. Marszałkowska nr 115, lok. 327
00-102 Warszawa
biuro@akandi.pl 
tel. +48 663 663 639

              

 

 

UWAGA !!!

Informujemy i ostrzegamy, że nieznane osoby wykorzystują nazwę Akandi Sp. z o.o. do rozsyłania maili w celu wyłudzenia nieuprawnionych świadczeń. Jeżeli dostaną Państwo maila z załącznikiem lub linkiem do pobrania dokumentu PROSZĘ NIE OTWIERAĆ !!!

Zarząd Akandi  Sp. z o.o. oświadcza, że nikt z Zarządu ani pracowników Spółki, nie wysyła tego typu maili.

Sprawa została zgłoszona do organów ścigania - Komenda Rejonowa Policji Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7. Nr sprawy WPGII 12669/19.