Informacje o nas

Informacje o nas

< POWRÓT

Akandi jest firmą wyspecjalizowaną w usługach księgowych. Spółka powstała z inicjatywy osób posiadających bogatą praktykę zawodową, zdobytą w firmach audytorskich.
Z wyżej wymienionych powodów możemy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać naszych Klientów w obszarze rachunkowości i podatków, na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej.

Każdy projekt realizujemy z wielkim zaangażowaniem, energią i profesjonalizmem. W projekty angażujemy tylko doświadczone osoby posiadające praktyczne umiejętności i wiedzę w danym obszarze. Nasz zespół chętnie przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie klientom.

Nasza Spółka jest członkiem:

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Powstał w 2010 roku i zrzesza małe i średnie firmy (do 250 zatrudnionych). ZPP jest organizacją o charakterze zawodowym, koncentrującą się na realizacji i ochronie interesów swoich członków oraz działaniach na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. 


Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się rachunkowością bądź dziedzinami pokrewnymi - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
(plik PDF do pobrania)