Przegląd i mapowanie procesów finansowo - księgowych

Przegląd i mapowanie procesów finansowo - księgowych

W ramach niniejszej usługi pragniemy zaproponować:

  • szczegółową i pogłębioną identyfikację oraz analizę procesów finansowo - księgowych powiązanych z procesem konsolidacji (transakcje pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej),
  • zidentyfikowanie istniejących ryzyk (np. ryzyko niekompletnych i niedokładnych danych) w tych procesach oraz czynności kontrolnych (prewencyjnych lub detekcyjnych) pod kątem tego, czy istniejące mechanizmy kontrolne w sposób adekwatny adresują ryzyka istniejące w procesach finansowo-księgowych,
  • porównanie czynności wykonywanych w ramach procesów finansowo - księgowych do dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości pod kątem zgodności istniejących praktyk z powołaną dokumentacją,
  • przygotowanie opisów przebiegu procesów finansowo – księgowych, sporządzenie map tych procesów, przygotowanie zestawienia z dekretacją transakcji pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej,
  • przegląd planu kont pod kątem identyfikacji kont zbędnych / brakujących.


Rezultatem naszych prac będzie raport zawierający:

  • opisy procesów finansowo – księgowych powiązanych z procesem konsolidacji,
  • mapy powyższych procesów,
  • dekretacja typowych transakcji pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej,
  • ewentualne wnioski i rekomendacje, jakie nam się nasuną w trakcie wykonywania przez nas prac.