Rachunkowość grup kapitałowych

Rachunkowość grup kapitałowych

Wstępne informacje


Sprawozdawczość finansowa jest obszarem szczególnego zainteresowania właścicieli/akcjonariuszy i rynku kapitałowego z uwagi na wartość informacyjną o wynikach finansowych i sytuacji majątkowej spółek/grup kapitałowych. Jednocześnie stanowi podstawę do podejmowania decyzji biznesowych przez kierownictwo i zarządy, a także organy nadzorcze.

Oznacza to, że proces sporządzania sprawozdania skonsolidowanego ma być tak przeprowadzony aby efekt końcowy w postaci sprawozdania grupy kapitałowej prezentował prawidłowy obraz w zakresie efektów działalności grupy jako jednego podmiotu.
Dlatego jednym z kluczowych działań powinna być implementacja procesów i procedur, które pozwolą uzyskać jak najwyższą jakość skonsolidowanych sprawozdań finansowych po rozsądnych kosztach. Dotyczy to zarówno młodych grup kapitałowych, których struktura zmienia się w sposób dynamiczny (procesy sprawozdawcze wymagają wówczas istotnych modyfikacji odzwierciedlających te zmiany), jak również grup bardziej dojrzałych, które zwykle chcą lub muszą wdrożyć MSSF/MSR, co również wymaga przebudowy istniejących systemów sprawozdawczych.

Rozumiejąc wyzwania jakie niesie dla służb finansowo-księgowych proces sporządzania sprawozdań skonsolidowanych pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertę w zakresie:

  • projektowania i wdrażania procedur sprawozdawczych grup kapitałowych,
  • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • usług doradczych w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych skonsolidowanych,
  • przekształcenie sprawozdania finansowego na zgodne z wymogami MSSF/MSR.